Rangschikking Natuurschoonwet aanvragen

Nog nooit hadden wij te maken gehad met de rangschikking natuurschoon wet. Sterker nog we hadden er nog nooit van gehoord. Bij de overdracht van ons huis stond echter in de stukken dat we de grond die we in gebruik hebben binnen een jaar moesten laten rangschikken. In het begin hebben we hier niet zoveel aandacht aan besteed maar halverwegen het jaar ben ik er toch maar eens in gaan duiken.

 

Waarom moet ik mijn grond laten rangschikken?

Wanneer je op een landgoed woont is er meerstal sprake van erfpacht. Er zijn dan 2 eigenaren, jij de vruchtgebruiker en dus zakelijk rechthebbende, en de bloot eigenaar, de eigenaar van het goed (de grond). De blooteigenaar van de grond heeft in de meeste gevallen zijn landgoed gerangschikt onder de natuurschoonwet. Dit doet de blooteigenaar om te kunnen gebruik te kunnen maken van een aantal fiscale voordelen (anders zou het bezitten van een landgoed te kostbaar zijn). Zo zijn de onroerende zaken vrijgesteld van rendementsheffing in de inkomstenbelasting, zijn de onroerende zaken (met uitzondering van woonhuizen) vrijgesteld van onroerende zaakbelasting. etc.

Toegangshek Landgoed Balderbroek

 

 

En wat heb ik er aan?

Waar het voor jou interresant wordt is; dat wanneer de Rangschikking binnen een jaar geregeld is, je geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen voor huis en grond.

Grond? maar die is toch niet van mij? Daar denkt de belastingdienst anders over… Als je de rangschikking niet regelt zal je toch overdrachtsbelasting over de grond moeten betalen. Om de waarde te bepalen hebben ze bij de belastingdienst een mooie rekenformule bedacht:

bedraagt bij een 30-jarige erfpacht de bijtelling 13,8 maal de canon;

bedraagt bij een 50-jarige erfpacht de bijtelling 16,8 maal de canon;

Stel het huis kost 262.000,- euro en je betaald 10.000,- per jaar bruto aan erfpacht en je hebt een erfpacht van 30 jaar.

dan is de overdrachtsbelasting over der erfpacht 10.000 x 13.8 = 138.000,- + 262.000 voor het huis = 400.000 * 2% overdrachtbelasing = 8.000 euro.

 

 

Rond die tijd kregen we ook een voorstel van een landgoed beheer partij die dat wel voor ons zou gaan doen. Voor een kleine 4000,- euro zouden ze de rangschikking gaan regelen. We schrokken erg van dat voorstel, dat hadden we niet in onze begroting mee genomen. Na dit aangegeven te hebben, kon er 200,- euro van af als we zelf de foto’s van het huis maakte want dan hoefde er geen fotograaf lang te komen. Nog steeds snapte we niet hoe de kosten opgebouwd waren van dit voorstel. Toen zijn we gaan kijken of je dit niet zelf kan doen.

 

Het antwoord is: Ja dit kan je heel goed ook zelf doen. Sterker nog, de overheid heeft een mooi handboek waarin je begeleid wordt hoe je dit moet aanvragen.

 

Rangschikking Natuurschoonwet aanvragen voor uw perceel.

Wat moet je doen om je perceel te laten rangschikken en wat zijn de voorwaarden? je kan niet elke achtertuin laten rangschikken, er zijn voorwaarden. deze zijn alsvolgt:

 • aaneengesloten (mag wel een weg of een sloot tussen zitten) perceel is minimaal 5 hectare. maar er zijn uitzonderingen….
  • Je woont op een historische buitenplaats? Niet heel waarschijnlijk maar als het zo is…. gefeliciteerd, dan is de minimumoppervlakte één hectare. Onder een historische buitenplaats wordt verstaan een onroerende zaak:
   • waarop een buitenplaats is gelegen met een architectonisch daarmee verbonden historische tuin of historisch park van ten minste één hectare; Deze tuin moet dan voor het eerst zijn aangelegd vóór 1850 en de aanleg moet nog herkenbaar aanwezig zijn, en
   • waarop een beschermd monument is gelegen dat is ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988. Dit behoeft niet noodzakelijkerwijs het hoofdhuis van de buitenplaats te zijn; voldoende is dat een of meer bijgebouwen of een andere opstal die ooit behoorde(n) tot de buitenplaats, nog aanwezig zijn.
  • Waarschijnlijker is het dat je al op een landgoed woont en omdat je een erfpacht contract hebt moet je een eigen Rangschikking aanvragen, in dit geval zit jou perceel tegen een landgoed wat al gerangschikt is. In dit geval kom je ook in aanmerking zelfs wanneer het stuk grond minder dan 1 hectare is:
   • Bij kleiner dan 1 hectare gelden de volgende voorwaarden:
    • Hierop moet een opstal van voor 1940 aanwezig zijn die zijn oorspronkelijke karakter niet heeft verloren.
    • Het vormt samen met een naastgelegen gerangschikt NSW landgoed een geheel van meer dan 5 ha.
    • Er is een gezamenlijke nauwe historische band tussen de objecten. Denk hierbij aan boerderijen nabij kastelen.
   • Bij groter dan 1 hectare maar kleiner dan 5 hectare gelden de voorwaarden:
    • Het vormt samen met een naastgelegen gerangschikt NSW landgoed een geheel van meer dan 5 ha.
    • Er is een gezamenlijke nauwe historische band tussen de objecten zonder dat er een historisch gebouw is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tuinen of doolhoven nabij kastelen terwijl op dit terrein na 1940 een nieuw huis is gebouwd.
 • Houtopstanden; het perceel dient voor minimaal 30% te zijn voorzien van houtopstanden. houtopstanden zijn alle bomen en struiken hoger dan 1 meter. Hier moet de kroonprojectie van gemeten worden om het oppervlak te kunnen berekenen? De kroonprojectie is de schaduw die je van een boom ziet als de zon loodrecht naar beneder op de boom schijnt.
  • Wanneer dit nu nog niet het geval is; dan moet het minimaal voor 20% zijn voorzien van houtopstanden en moet er een beplantingsplan worden toegevoegd waarin je laat dien dat je wat bomen, struiken en heesters gaat planten om aan die 30% te komen.
  • De minimale eis van houtopstanden geldt niet voor buitenplaatsen kleiner dan 5 HA
  •  Niet waarschijnllijk, maar wanneer je totale perceel ten minste voor 50% uit natuur terrein bestaat geldt de regel dat je tenminste 20% houtopstanden moet hebben (hierbij mogen de houtopstanden op het stuk natuur terrein helaas niet meegenomen worden)
 • Laatste eis is dat het gebruik geen inbreuk mag maken op het natuurschoon. Je mag er geen crossbaan van maken, geen glas tuinbouw bedrijf neerzetten, geen industriele activiteiten uitvoeren en geen mijnbouw activiteiten. redelijk vanzelfsprekend dus.

 

Een andere voorwaarden is dat je een deel van je landgoed moet openstellen. Nu is het goed voor te stellen dat je niet zit te wachten op wildvreemde die door je tuin heen banjeren. Voor elke hectare bos/ orverige grond die je rangschikt moet je 50 meter dan wel 25meter pad openstellen. Over het algemeen is dit je oprit. een bord met opengesteld is wel verplicht.

 

 

 

 

Links:

 

Wat zegt de wet over de natuurschoonwet uit 1928? klik hier

  2 reacties op “Rangschikking Natuurschoonwet aanvragen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.